Verksamhet och pedagogik

Vår pedagogik är inspirerad av pedagogiken Reggio Emilias filosofi. Man märker det i våra lärmiljöer som är tillgängliga för alla barn och på att vi har ett stort utbud av kreativt material. Vi arbetar efter årets rytm och uppmärksammar de kulturella högtiderna världen över. 

Vi arbetar även tillsammans med forskningsmaterialet Före Bornholms-modellen. Där ingår alla pedagoger i en studiecirkel för att tillsammans utveckla barnens språk på ett strukturerat sätt. Vi använder också bildstöd som metod för att förstärka och utveckla språk och kommunikation hos barnen.

Barnens intressen styr undervisningen

På varje avdelning undervisar pedagogerna i projektform. Det innebär att pedagogerna bygger sin undervisning utifrån läroplanens mål och barnens intressen. Till exempel kan ett projekt vara Min stad Uppsala, Sagor och berättelser och Året runt. Utifrån det ämnet lär sig barnen sedan matematik, språk, om sina rättigheter och mycket annat som finns med i läroplanen.

Förskolans arbete med digitala verktyg och material

Förskolans digitala lärmiljöer kompletterar våra övriga material. Vi har mycket digitalt material för att skapa rörlig bild och ljud, till exempel digitala mikroskop, projektorer, bluebotar (robotar som man programmerar), dokumentkameror och möjlighet till green screen och stopmotion. Här kan vi skapa förståelse och intresse för källkritik genom våra digitala hjälpmedel.

Så arbetar vi med odling och djur

På gården har vi odlingslådor. Vi vill att vår gård ska bidra till att barnen utforskar naturen och alla årstider. Här får barnen möjlighet att använda flera sinnen genom att lukta, smaka, plantera och skapa.

Inomhus tar vi hand om våra vandrande pinnar och akvariefiskar. 

Om våra miljöer

Hos oss är våra pedagogiska miljöer fyllda med material. Vi har både traditionella material och kreativa och utmanade material som utvecklar barnets fantasiförmåga och nyfikenhet. Till exempel lera och olika bygg- och konstruktionsmaterial.

Vi erbjuder miljöer för:

  • bygg och konstruktion
  • ljud, dans, musik och drama
  • ljus, naturventenskap och utforskande
  • ateljé/verkstad
  • sand och vatten
  • språk och IT
  • rum för avskiljdhet, eftertanke, reflektion, vila och läsa. 
Uppdaterad: