Välkommen till Fålhagsledens förskola!

Titta på bilder från vår förskola.

Så går en introduktion till hos oss.

Fålhagsledens förskola är placerad i hjärtat av Fålhagen. Huset har två block, Moga och Lövstahage. 

 • På Moga går de yngre barnen 1-3 år. Där är rummen mindre, fler och anpassade för att skapa trygghet för våra yngsta.
 • På Lövstahage vistas de äldre barnen 3-5 år. Där finns en gemensam ateljé och olika rum och miljöer för att utveckla språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande (som drama, dans och musik) och digitala verktyg.

Låna böcker från vårt kapprumsbibliotek

På varje block finns ett kapprumsbibliotek där barn och vårdnadshavare tillsammans kan låna hem böcker och sedan lämna tillbaka dem på förskolan.

Det är ett samarbete med stadsbiblioteket. De kommer även till förskolan med jämna mellanrum och berättar om nyheter och tips. Vi ser hela tiden till att uppdatera biblioteket med nya böcker och på de språk som barnen har som modersmål.

Om vårt viktiga arbete för hållbar utveckling

Inom hållbar utveckling finns delarna miljö, socialt och ekonomiskt. För oss innebär det ett dagligt arbete kring bland annat demokrati, mångfald, ekologi, delaktighet och inflytande. Till exempel genom att vi deltar på skräpplockardagarna.

Vi gör även studiebesök till Botaniska trädgården, Erikshjälpen, muséer, teatrar och andra platser som kan ge förståelse för vår omvärld och närmiljö.

Ett annat exempel är att vi använder begreppet goda vanor, det är överenskommelser som vi har arbetat fram tillsammans om hur vi är och hur vi gör i våra miljöer. På det sättet stöttar vi barnet i att bli mer självständig. 

Våra goda vanor:

 • Vi visar respekt och bryr oss om varandra.
  Vi är rädda om varandra och vår förskola.
  Vi är alla olika och vi får vara det.
  Vi lyfter fram det positiva hos varandra.
  Vi använder ett vårdat språk och lyssnar på varandra.
  Vi samarbetar med föräldrarna om varje barns utveckling och lärande.

Mer information om förskolan

Läs skollagen.

Läs förskolans läroplan (Lpfö 18) (PDF, 300 KB)

Read Curriculum for the Preschool (Lpfö 18) (PDF, 283 KB)