Välkommen till Fålhagsledens förskola!

Titta på bilder från vår förskola.

Så går en introduktion till hos oss.

Fålhagsledens förskola är placerad i hjärtat av Fålhagen. Huset har två block, Moga och Lövstahage. 

  • På Moga går de yngre barnen 1-3 år. Där är rummen mindre, fler och anpassade för att skapa trygghet för våra yngsta.
  • På Lövstahage vistas de äldre barnen 3-5 år. Där finns en gemensam ateljé och olika rum och miljöer för att utveckla språk, matematik, naturvetenskap, teknik, skapande (som drama, dans och musik) och digitala verktyg.

Låna böcker från vårt kapprumsbibliotek

På varje block finns ett kapprumsbibliotek där barn och vårdnadshavare tillsammans kan låna hem böcker och sedan lämna tillbaka dem på förskolan.

Det är ett samarbete med stadsbiblioteket. De kommer även till förskolan med jämna mellanrum och berättar om nyheter och tips. Vi ser hela tiden till att uppdatera biblioteket med nya böcker och på de språk som barnen har som modersmål.

Om vårt viktiga arbete för hållbar utveckling

Vi har i samarbete med Naturskolan och Upplandsstiftelsen påbörjat ett projekt kring hållbar utveckling med ett miljö-, socialt- och ekonomiskt perspektiv. För oss innebär det att undervisning, omsorg och hela förskolans utbildning fördjupas vad gäller vad gäller demokrati, mångfald, ekologi, delaktighet, inflytande och hållbara val.

Barnen får rikligt med upplevelser i verkliga miljöer. Möjligheter att utveckla förmågan att samspela med andra, lösa dilemman i verkliga situationer och göra praktiska uppdrag ökar förståelsen för hållbarhet i praktiken.

Både undervisning, omsorg och all utbildning på förskolan sker till stor del utomhus både på vår fina gröna gård och i närmiljön.Studiebesök till exempelvis Botaniska trädgården, Erikshjälpen, muséer, teatrar och andra platser kan också öka förståelse för vår omvärld.

Att vistas i naturen minskar dessutom stress, utvecklar motoriken och bidrar till god hälsa!

Ett annat exempel är att vi använder begreppet goda vanor. Det är överenskommelser som vi tillsammans med barnen arbetar fram om hur vi är och hur vi gör i våra miljöer. Dessa sätts upp med bildstöd för ökad förståelse i nära anslutning till miljön. På det sättet stöttar vi barnen i att bli mer självständiga och förstå demokratiska beslut i ett för dem verkligt sammanhang.

Våra goda vanor:

Vi visar respekt och bryr oss om varandra.
Vi är rädda om varandra och vår förskola.
Vi ser olikheter som tillgångar och lyfter fram det positiva hos varandra.
Vi använder ett vårdat språk och lyssnar på varandra.
Vi samarbetar med vårdnadshavarna om varje barns utveckling och lärande.

Mer information om förskolan

Läs skollagen.

Läs förskolans läroplan (Lpfö 18) (PDF, 300 KB)

Read Curriculum for the Preschool (Lpfö 18) (PDF, 283 KB)