En dag på förskolan

Förskolan öppnar 06:30 gemensamt inne på avdelning orange.

Frukost servares 6:30-7:20 och har utevistelse från 07:20 till 09:00

Frukt : 09:00

09:00-10:30 lärgrupper. Tisdag - torsdag

Lunch :11:00

Efter lunch: Aktiviteter inne alternativt ute/vila

Mellanmål 14:00

Gemensamt efter 15:00 till stängning.

På hela förskolan arbetar vi utforskande tillsammans med barnen i kortare eller längre projekt. Projekten baseras på barnens intressen och nyfikenhet. Vi värnar om att barnen ska få befinna sig i mindre sammanhang och delar därför in barnen i mindre grupper under dagen. 

Avdelningar:

Moga rosa:

Moga orange

Här vistas de yngsta barnen. Här får de utforska sin omvärld med sina sinnen, musik, sång och skapande verksamhet. Här har vi fokus på trygghet och omsorg och i nära samarbete med vårdnadshavare introducerar vi barnen till förskolans verksamhet. Det är mycket som är nytt för barnen – som att vara tillsammans med andra i grupp, att knyta an till nya vuxna eller att upptäcka nytt material. 

 

Pedagogernas förhållningssätt är att i undervisningen vara nära barnen och ge dem mycket tid att upptäcka förskolans miljöer både inne och ute. Tillsammans med barnen utforskar vi olika material som t ex sand, vatten, penslar, byggmaterial och bollar. Vi återkommer till samma material flera gånger. Allt eftersom barnen blir tryggare här hos oss så börjar vi gå på utflykter i närmiljön. Det finns både lekparker och skogsområden att upptäcka.

 Här arbetar en förskollärare och två barnskötare.

Lövstahage grön:

Här vistas barn mellan 2–4 år. Alla barn får här möjlighet att utforska sina tankar och idéer i sitt arbete med matematik, språk, estetiska uttrycksformer, rörelse och naturvetenskap.

Här arbetar två förskollärare och två barnskötare.

Lövstahage Gul:

Här vistas de äldsta barnen. Alla barn får här möjlighet att utforska sina tankar och idéer i sitt arbete med matematik, språk, estetiska uttrycksformer, rörelse och naturvetenskap. Här arbetar en förskollärare och två barnskötare.

 

Uppdaterad: