Introduktion på vår förskola

Hur lång en introduktion varar är väldigt individuell men man bruka räkna med två veckor mer eller mindre. Allt sker i samråd och dialog med er föräldrar.

  • Första dagen på introduktionen kommer ni på ett kortare besök 9:30-10:30.
  • Från andra dagen kan ni vara med på lunchen och sedan gå hem för att sova. Ni deltar i undervisningen tillsammans med ert barn.
  • När barnet och ni föräldrar känner er redo börjar ni lämna barnet kortare stunder för att successivt trappa upp tiden som barnet är på förskolan.
  • När barnet och ni känner er redo kan barnet börja vila efter maten tillsammans med oss pedagoger.

Bra för dig att känna till

När flera barn introduceras samtidigt i gruppen kan vi behöva dela upp barnen och ni får då turas om att komma på förmiddagen eller eftermiddagen. Ni kommer få information om detta inför er introduktion.

Vi erbjuder inte dig som förälder mat under introduktionen.

Under introduktionen ber vi dig som förälder att vara i lokalerna på ett säkert sätt och om möjligt lämna förskolan när ni börjar lämna barnet.

Uppdaterad: