Pedagogisk dokumentation

  • Ett barn står vid väggen och tittar på en jättestor skugga av en hand och sin egen skugga ifrån overheadmaskinen som lyser på väggenPedagogisk dokumentation gör det möjligt att följa barnens lärprocesser.
  • Genom pedagogisk dokumentation får barnen kunskaper och de kan följa sitt eget lärande.
  • Förskolan arbetar med mindre lärgrupper för att kunna ta del av alla barns tankar och reflektioner..
17 juli 2017