Lärmiljöer

Barn är kompetenta och de blir sitt bästa jag i en utmanande och stimulerande miljö.

Två barn leker vid en plastbalja som det är sand och dinosaurier iVi erbjuder olika miljöer och material som utmanar, inspirerar och lockar till nyfikenhet att utforska omvärlden.

 

Vi erbjuder miljöer för:

  • Bygg och konstruktion.
  • Ljud, dans, musik och drama.
  • Ljus, naturventenskap och utforskande.
  • Ateljé/verkstad.
  • Sand och vatten.
  • Språk och IT.
  • Rum för avskiljdhet, eftertanke, reflektion, vila, läsa.

 

31 augusti 2018