Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsarbetet i barnomsorgen  styrs av två lagar, diskriminerings- och skollagen. Förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav.

Planen ska beskriva hur förskolan förebygger, upptäcker och motverkar diskriminering och kränkande behandling. Det ska också finnas rutiner för hur man arbetar med att utreda och åtgärda kränkande behandling. Planen ska användas som ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten.

Planen utvärderas och arbetas om en gång om året.

Uppdaterad: