Förskolans läroplan Lpfö 98/16

År 1998 fick förskolan en egen läroplan. 
I läroplanen kan man läsa om verksamhetens uppdrag och den värdegrund som verksamheten vilar på. Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och förskolans relationen till föräldrarna

Läroplanen reviderades 2016.

Läroplanen innehåller följande avsnitt:
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
2. Mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
2.2 Utveckling och lärande
2.3 Barns inflytande
2.4 Förskola och hem
2.5 Övergång och samverkan
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
2.7 Förskolechefens ansvar