Block och avdelningar

Fålhagsledens förskola är uppdelad i två block. Moga och Lövstahage. På Moga går våra yngre barn 1-3 år och på Lövstahage går våra äldre barn 3-5 år. Barnen är under dagen indelade i mindre åldersnära grupper. Vi utformar och anpassar våra pedagogiska miljöer efter barnens ålder och intressen för att skapa en progression i barnens lärande.

Uppdaterad: