Block och avdelningar

Förskolan är indelad i två block Lövstahage och Moga.

Uppdaterad: