Verksamhet & pedagogik

Förskolans arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia-filosofin. Detta gör vi genom att arbeta i projekt, där barn och pedagoger utforskar sin omvärld tillsammans. Barnen ska varje dag möta lustfyllt och meningsskapande lärande. De ska också få möjlighet att uttrycka sig med flera av sina 100 språk, exempelvis genom musik, dans, tecknande och skapande med olika tekniker. 

Vi arbetar för att miljön som barnen möter på förskolan ska vara öppen och tillgängligt samt erbjuda utmaningar så att barnen kan upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Vi arbetar även aktivt för en giftfri förskola, där vi gör medvetna val av material.

Barnen är indelade i mindre åldersnära grupper där vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg i undervisningen samt i vårt systematiska kvalitetsarbete. I undervisningen/projekten ligger vårt fokus detta läsår på naturvetenskap, språk, matematik och digitalisering.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik