Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Kamil och nås på telefonnummer 018-727 70 57.

17 juli 2017