Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Nikko och nås på telefonnummer 018-727 70 57.

31 augusti 2018