Studiedag 16 augusti 2019

Fredagen den 16 augusti 2019 har personalen på förskolan studiedag och förskolan är då stängd.

Om ni är i behov av omsorg denna dag, kontakta biträdande förskolechef.

19 juni 2019