Information till studerande

Vi tar emot studenter på vår förskola! Vi vill börja med att hälsa dig som är student och ska göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss varmt välkommen!

Vi välkomnar också elever från Barn och fritidsprogrammet som tänker sig arbeta som barnskötare i framtiden.
Uppdaterad: